Dołącz do nas

Stworzyszenie Bydgoska Siatkówka skupia ludzi, którzy nie tylko interesują się dyscypliną sportową jaką jest piłka siatkowa ale poprzez rozwój kontaktów biznesowych chcą wspierać lokalne inicjatywy związaną z tą wspaniała dyscyplikną sportu.

Jeśli kochasz siatkówkę tak jak my, chciałbym pomóc w dalszym rozwoju tej emocjonującej dyscypliny w naszym mieście i regionie serdecznie zapraszamy Cię do wstąpienia w nasze szeregi.

Masz pytania? Zadzwoń! tel. : +48 695-150-844
Z inicjatywy Stowarzyszenia powstała Drużyna Biznesu, której celem jest nawiązywanie współpracy lokalnego i regionalnego biznesu. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ

Nasze cele

serce
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć sportowych, w szcazególności z dyscypliny piłka siatkowa,
serce
Podnoszenie umiejętności sportowych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży i zapewnienie im uczestnictwa w rozgrywkach sportowych,
serce
Promowanie różnych dyscyplin sportowych, w szczególności promowanie różnych odmian piłki siatkowej na poziomie Miasta Bydgoszcz, województwa kujawsko-pomorskiego i całego kraju,
serce
Współpraca w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania,
serce
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć sportowych, w szcazególności z dyscypliny piłka siatkowa,
serce
Podnoszenie umiejętności sportowych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży i zapewnienie im uczestnictwa w rozgrywkach sportowych,
serce
Promowanie różnych dyscyplin sportowych, w szczególności promowanie różnych odmian piłki siatkowej na poziomie Miasta Bydgoszcz, województwa kujawsko-pomorskiego i całego kraju,
serce
Współpraca w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania,
serce
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu,
serce
Promowanie działania na rzecz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym,
serce
Ochrona zdrowia i działanie na rzecz środowiska naturalnego,
serce
Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, działanie na rzecz wyrównania szans dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz osób w trudnej sytuacji rodzinnej,
serce
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym zaangażowanie osób niepełnosprawnych do różnych form aktywności ruchowej oraz sportowej,
serce
Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
serce
Szkolenie i doskonalenie kadr sportowych,
serce
Działalność na rzecz rozwoju infrastruktury w miastach i obszarach wiejskich.

Statut stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Pobierz Statut w pdf

Kontakt

contact logo Stowarzyszenie
Bydgoska
Siatkówka

Toruńska 59
85-023 Bydgoszcz
Hala sportowo-widowiskowa Łuczniczka

Tel kontaktowy:
Wojciech Jurkiewicz - 695 150 884
Mail: kontakt@s-bs.pl
Nr konta: 63 1020 1462 0000 7102 0391 1468